Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft ieder kind jaarlijks recht op 18 behandelingen. Daarna is soms nog vergoeding vanuit een aanvullende verzekering mogelijk.

Vergoeding​

Vergoeding
Behandelingen kinderoefentherapie en kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. De behandelingen worden direct gedeclareerd bij uw verzekering. De zorgverzekeraars hanteren daarbij vastgestelde tarieven. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Verwijzing
Brink Kindertherapie is ‘direct toegankelijk’. Dit wil zeggen dat u ook zonder verwijzing van een arts terecht kunt bij Brink Kindertherapie.

Tarieven
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Afspraken die later, of niet worden afgezegd, worden bij u in rekening gebracht (€ 30,00 per consult). Deze kunt u niet declareren bij de verzekering.

Voor de behandelingen waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat, ontvangt u een rekening. Er worden dan onderstaande tarieven gehanteerd.

Screeningsgesprek€ 12,50
Intake en onderzoek na screening€ 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 42,00
 
Zitting Kinderoefentherapie / zitting Kinderfysiotherapie€ 42,00
Zitting Kinderoefentherapie / zitting Kinderfysiotherapie aan huis van patiënt€ 56,00
Zitting Kinderoefentherapie / zitting Kinderfysiotherapie in een inrichting€ 54,00
 
Instructie/ overleg ouders van de patiënt€ 29,00
Eenmalig kindertherapeutisch rapport€ 41,00
Eenmalig onderzoek€ 52,00
 
Verslaglegging naar derden (bv letselschade)€ 50,00
Niet nagekomen afspraak (70% van behandeltarief)€ 30,00