Zorg op maat

Wat is de hulpvraag van het kind, de ouder of leerkracht? Wat zijn de sterke en zwakke punten in het bewegen? 

Intake en onderzoek

Bij de aanmelding wordt er bekeken welke specialist uw kind het best kan helpen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van uw kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. Indien nodig kan er informatie opgevraagd worden bij andere betrokkenen zoals leerkrachten, huisartsen of andere specialisten. De motoriek wordt beoordeeld door middel van een motorisch onderzoek en observaties. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, oog-handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding. Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van het gedrag van uw kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Hierbij is ook de leerstrategie van uw kind van belang.

Op deze manier kan beoordeeld worden wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en het behandelplan worden weergegeven in een verslag. Dit verslag wordt verzonden naar ouders, (huis/jeugd)arts en eventuele andere betrokkenen.

Spelenderwijs motorische vaardigheden leren.

Kinderoefentherapie en kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is geen verwijsbriefje van een arts nodig.