Sensorische informatieverwerking

Wat is sensorische informatieverwerking (SI)?

Je lichaam heeft verschillende zintuigen zoals zien, ruiken, proeven, horen, voelen, evenwicht en lichaamsbesef. Via deze zintuigen komen iedere dag prikkels binnen. Deze prikkels worden verwerkt in je hersenen en daar reageer je wel of niet op.

 

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van deze prikkels anders. Hierdoor kan het zijn dat je op een prikkel bijvoorbeeld heel heftig reageert of juist helemaal niet reageert. Dit kan komen doordat je voor bepaalde prikkels gevoeliger of juist helemaal niet gevoelig bent. Hoe prikkels bij iemand binnenkomen heeft dus ook invloed op het gedrag. Het is belangrijk dat de prikkelverwerking goed verloopt voor de algehele ontwikkeling van het kind.

 

Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen bij ons terecht. 

 

Voorbeelden

 • Van streek raken bij verzorging
 • Lijkt geen of weinig pijn te ervaren
 • Drang om mensen of voorwerpen aan te raken
 • Veel in beweging zijn, friemelen
 • Niet stil kunnen zitten
 • Botst tegen dingen aan
 • Bewegingsonrust
 • Concentratieproblemen
 • Lijkt weinig spierspanning te hebben
 • Reageert heftig op harde geluiden
 • Houdt handen tegen de oren
 • Maakt zelf veel geluiden
 • Concentratieproblemen
 • Lijkt weinig spierspanning te hebben
 • Reageert heftig op harde geluiden
 • Houdt handen tegen de oren
 • Maakt zelf veel geluiden
 • Kan zich niet concentreren als er geluid in de omgeving is
 • Houdt alles in de gaten
 • Moeite om spullen te organiseren
 • Snel moe tijdens bewegen
 • Stijf bewegen
 • Hangt vaak tegen voorwerpen aan
 • Problemen met smaken, geuren, structuren van voeding

Zoals eerder aangegeven heeft problemen in de prikkelverwerking ook invloed op het gedrag. Hieronder worden een aantal uitingen in gedrag beschreven die vaak worden gezien.

 

Voorbeelden

 • Huilerig
 • Snel van slag
 • Snel afgeleid
 • Zich terugtrekken
 • Vaak moe
 • Vaak vallen
 • Onhandig
 • Druk
 • Moeite met veranderingen
 • Vaak ruzie
Hoe ziet onderzoek en behandeling eruit?

Allereerst vindt er een intake plaats om de vragen en situatie in kaart te brengen. Vervolgens wordt er met behulp van vragenlijsten een zintuiglijk profiel opgesteld en vinden er observaties plaats thuis en/of op school. Wanneer dit is gedaan zal er een onderzoeksverslag worden gemaakt met daarin adviezen. Vervolgens zullen de adviezen besproken worden met de betrokkenen om af te stemmen hoe we deze kunnen gaan toepassen. Afhankelijk van wat deze adviezen zijn zal er mogelijk ook individuele behandeling plaatsvinden. De adviezen zullen regelmatig geëvalueerd worden om te kijken of deze het gewenste effect hebben of dat er dingen aangepast moeten worden.


Praktijklocaties?

Brink Kindertherapie is gevestigd op drie locaties, in Eindhoven, Helmond en Bladel. Daarnaast zijn we werkzaam op scholen in het regulier basisonderwijs en het speciaal basis en voortgezet onderwijs (zoals de Taalbrug en de Antoon van Dijkschool).


Praktijk locatie Helmond

De praktijk is gevestigd aan de Mahoniehoutstraat 11 a. Tussen de Jorisschool en basisschool ’t Hout en in één pand met Odekerken Logopedie. Al vele jaren wordt hier Kinderoefentherapie en reguliere Oefentherapie gegeven. Sinds 2017 is er naast oefentherapie ook een kinderfysiotherapeute werkzaam.


Praktijk locatie Bladel

In Bladel is Brink Kindertherapie gevestigd in het gezondheidscentrum ’t Oude Klooster. Een prachtige locatie midden in het centrum van Bladel. Meer informatie over de andere gevestigde praktijken in het gezondheidscentrum ’t Oude Klooster vind je op deze site. https://gezondheidscentrumhetoudeklooster.nl/


Praktijk locatie Eindhoven

De praktijk in Eindhoven is gevestigd op Leenderweg 92 a. Mocht u met de auto komen, de praktijk ligt op de rand van betaald en niet betaald parkeren.