Startklaar voor het schrijfonderwijs?

De screening met de Writic meet of kinderen startklaar zijn om deel te gaan nemen aan het schrijfonderwijs. 

Screening Writic​

Startklaar voor het schrijfonderwijs in groep 3? De Writic is een screening om te meten of kleuters startklaar zijn voor het schrijfonderwijs in groep 3. 

Als een kind start met schrijven wanneer het kind er nog niet klaar voor is, raken kinderen ontmoedigd en leren ze vaak verkeerde gewoonten aan, die later moeilijk te corrigeren zijn. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Schenck & Amundson, 2015. 

Er is landelijk een nieuwe schrijftest WRITIC ontwikkeld die meet of kinderen startklaar zijn voor het leren schrijven. De test wordt individueel in de klas afgenomen in groep 2. Het liefst in de periode januari tot mei. Mocht dan uit deze test blijken dat het kind nog niet startklaar is dan kan tijdig ingegrepen worden met passende interventies door de leerkracht of eventueel een therapeut. Het doel is om te bereiken dat het kind startklaar is aan het einde van groep 2 zodat het kan starten met schrijfonderwijs in groep 3.

Voor meer informatie over deze screening neem dan gerust contact met ons op.