Baby's

Behandeling en advies bij een voorkeurshouding of bijzonderheden in de motorische ontwikkeling van uw baby. 

Baby's

In Nederland hebben we gelukkig consultatiebureaus die de groei en ontwikkeling van kinderen goed in de gaten houden. Ze verwijzen door als daar een aanleiding voor is. Dat kan zijn naar de huisarts of een kinderarts of in het geval het een motorische aanleiding is naar een kinderfysiotherapeut.

Omdat een baby natuurlijk nog niet zelfstandig opdrachten kan uitvoeren zijn het vooral de ouders die moeten leren hoe zij hun kindje kunnen uitlokken tot de gewenste oefening. Meestal gaat het dan naast oefeningen vooral om manieren van hanteren en omgaan met de baby. De meeste ouders weten bijvoorbeeld dat het goed is om hun kindje regelmatig op de buik te leggen als het wakker is. Je kan het dan oppakken omdraaien en weer neerleggen, maar je kan het ook zo doen dat het kindje zélf de beweging mee maakt. Met de juiste handvatting kan je de baby van de rug naar de buik omdraaien op een manier die het stimuleert om zélf het hoofdje op te tillen en mee te bewegen. Dit is een oefening maar tegelijkertijd sluit het aan bij de ontwikkeling die het kind doormaakt.

Waarvoor is soms hulp nodig?
Er zijn verschillende redenen voor een arts of voor ouders om een kinderfysiotherapeut in te schakelen voor advies en behandeling. Bijvoorbeeld als de motorische ontwikkeling ergens stagneert. Een kindje van 6 maanden dat nog niet naar de zij draait en wat weinig gevarieerd beweegt kan een aanleiding zijn om te verwijzen. Een kindje dat één arm meer beweegt dan de andere is ook een reden voor nader onderzoek en behandeling.

Voorkeurshouding
Een aanleiding die in de praktijk vrij veel voorkomt is een voorkeurshouding van het hoofdje. Het belangrijke en effectieve advies om zuigelingen vanwege het risico op wiegendood niet op hun buik te slapen te leggen heeft een stijging veroorzaakt in het aantal kindjes dat het hoofd voornamelijk naar één voorkeurskant draait. Dat kan ervoor zorgen dat het schedeltje aan één kant plat wordt en de motorische ontwikkeling kan daardoor ook beïnvloed worden. Al met al reden genoeg om een kinderfysiotherapeut in te schakelen die samen met ouders deze problemen vaak kan voorkomen.

Hanterings- en speladviezen voor baby’s
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Als het nodig is kan de therapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige ziekte of handicap.

Als ouder draag je wat af; de trap op en af, naar de supermarkt, bij het voeden, het troosten van je kindje en natuurlijk om je kindje aan de hele wereld te laten zien.

Pasgeboren baby’s maken vanaf geboorte vijf geluiden met ieder een hele specifieke betekenis.

Babymassage is een intens moment van contact met je baby. Tijdens de cursus leer je massagetechnieken die je thuis kan toepassen.

De geboorte van een baby is een grote verandering en je hebt daarom als gezin even tijd nodig om je ritme en balans te vinden.