Spelenderwijs motorische vaardigheden leren

De behandeling​

In de behandeling van kinderen wordt aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Hierbij staat vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling.

Het individuele behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat uw kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Tijdens de behandeling worden zowel benodigde voorwaarden als vaardigheden binnen de motoriek aangepakt. Hierbij wordt aangesloten op de belevingswereld en interesse van uw kind. Er wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal speciaal voor kinderen. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij sleutelwoorden in de aanpak en begeleiding. Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders, verzorgers en leerkracht over de vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas. De therapeut stimuleert de motorische ontwikkeling en zorgt ervoor dat bewegen weer leuk wordt en kinderen weer beter mee kunnen komen met hun leeftijdsgenoten.

Kinderoefentherapie en kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is geen verwijsbriefje van een arts nodig.

Belangrijk is dat kinderen en jongeren op een goede manier leren bewegen. Brink kindertherapie is gespecialiseerd in scoliose.

Behandeling en advies bij een voorkeurshouding of achterstand in de ontwikkeling van uw baby.

Schrijven is een van de meest lastige vaardigheden die een kind moet leren. Schrijftherapie kan extra ondersteuning bieden.